7 odvážných budov navržených ženami

7 odvážných budov navržených ženami

7 Bold Buildings Designed Women

Po více než století se svět 8. března spojil, aby si připomněl hnutí za práva žen. Mezinárodní den žen, jak je nyní znám, je celosvětovou oslavou sociálních, ekonomických, kulturních a politických úspěchů žen. Je to také den, kdy si musíme uvědomit děsivou nerovnováhu mezi muži a ženami v naší společnosti, a to jak z hlediska postavení, tak z hlediska platu. Snad nikde není tento rozdíl patrnější než ve světě architektury. Podle Americký úřad pro statistiku práce , ženské architektky na plný úvazek v roce 2016 vydělaly o 20 procent méně než mužské architektky na plný úvazek. Faktem zůstává, že zatímco téměř polovinu absolventů školy architektury tvoří ženy, pouze přibližně jedna z pěti se stává licencovaným odborníkem, což je z velké části způsobeno nižšími platy a méně kariérními příležitostmi pro ženy v oboru architektury. Navzdory nerovnostem mnoho žen nejen přežilo v průmyslu ovládaném muži, ale prospívalo. NA zaokrouhluje sedm z nejodvážnějších a kulturně nejvýznamnějších budov po celém světě navržených ženami.